Fra 1. juli 2017 ble sekretariatsfunksjonen for Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll lagt til Statens sivilrettsforvaltning.

Sekretariatets kontaktinformasjon:

Telefon: 22 99 13 25.

Epost: kkutvalget@sivilrett.no

Adresse: Statens sivilrettsforvaltning, Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll, Postboks 2105 Vika, 0125 OSLO.