Hopp til hovedinnhold

Kontroll­utvalget for kommunikasjons­kontroll

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll skal kontrollere at politiets bruk av kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesing skjer innenfor rammen av lov og instrukser, og at tvangsmiddelbruken begrenses mest mulig.

Aktuelt

KK-utvalget etterspør evaluering av eget kontrollmandat og virkemidler for å etterstrebe en enda mer uavhengig, effektiv og fullstendig kontroll. Utvalget mener også at sekretariatet bør tilføres teknologisk kompetanse.
Les den særskilte innberetningen til Justis- og beredskapsdepartementet