Hopp til hovedinnhold

Grunnlaget for kommunikasjonskontrollutvalgets arbeid og hva det skal føres kontroll med er fastsatt i:

Straffeprosessloven kapittel 16a

Kommunikasjonskontrollforskriften