Hopp til hovedinnhold

Sivilrettsforvaltningen har sekretariat for KK-utvalget, og all kontakt med utvalget skal derfor skje via sekretariatet.

Sekretariatets kontaktinformasjon:

Sekretariatsleder: Katrine Kleiven Mentzoni

Telefon: 22 99 13 25.

Epost: kkutvalget@sivilrett.no

Adresse: Statens sivilrettsforvaltning, Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll, Postboks 2105 Vika, 0125 OSLO.