Hopp til hovedinnhold

Kontroll­utvalget for kommunikasjons­kontroll

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll skal kontrollere at politiets bruk av kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesing skjer innenfor rammen av lov og instrukser, og at tvangsmiddelbruken begrenses mest mulig.

Brev til Justis- og beredskapsdepartementet

KK-utvalget mener at advokater oppnevnt etter straffeprosessloven § 100a er essensielle for å sikre interessene til mistenkte og tredjeparter ved bruk av skjulte tvangsmidler, og understreker i brev til Justis- og beredskapsdepartementet 19. april nødvendigheten av forsvareroppnevning for å oppfylle lovens krav. Les hele brevet.